Manifest

Wassenaar staat bekend als een villadorp. Dat neemt niet weg dat de gemeente een traditie heeft in de sociale woningbouw, zoals te zien is in de wijken Oostdorp en Kerkehout. Het is tijd om deze traditie nieuw leven in te blazen. Het aanbod van woningen in Wassenaar sluit niet aan op de vraag. Voorkomen moet worden dat in de toekomst alleen welgestelden zich hier kunnen vestigen.

De huizen in Wassenaar zijn overwegend duur. Als de woningmarkt alleen wordt bepaald door de markt zullen mensen met lage inkomens en met middeninkomens zich niet langer hier kunnen vestigen. Dat vraagt om gerichte inspanningen.

De inschrijfduur voor een sociale woning is in Wassenaar doorgaans zes jaar. Jongeren, maar zij niet alleen, hebben minder vaak dan voorheen een vaste baan. Flexwerk maakt banken terughouden om hypotheken te verstrekken. Daar komt bij dat de doorstroming van goedkope huurwoningen naar duurdere woningen stokt. De  middeninkomens zitten klem. Voor hen zijn er onvoldoende betaalbare huurwoningen en koopwoningen.

Wassenaar telt relatief veel 65-plussers. Drie kwart van de woningen zijn eengezinswoningen. Bij het bouwen van nieuwe woningen moet het aanbod beter toegesneden worden op de vraag. Er moet voldoende aanbod zijn van woningen voor kleine huishoudens en van woningen die gelijkvloers zijn.

Wassenaar staat voor de uitdaging om betaalbare huizen te bouwen en tegelijkertijd het dorpse karakter te behouden. Dit vraagt niet om grote nieuwbouwwijken. Wel om een gemêleerde bouw in vrijkomende ruimte binnen de bebouwde kom; om een kwantitatieve doelstelling van het aandeel sociale en betaalbare woningen in nieuwe projecten.