Waarom deze site?

      1 reactie op Waarom deze site?

Woningbouw, en zeker sociale woningbouw, doet de gemoederen in Wassenaar hoog oplopen, binnen en buiten de gemeenteraad.

Bouwen van betaalbare huizen stuit steevast op bezwaren van omwonenden, die zich veelal verzetten tegen wat genoemd wordt hoogbouw of het verminderen van parkeergelegenheid. Woningzoekenden, die zich niet organiseren in comités, dreigen als belanghebbenden niet gehoord te worden.

Dit wordt treffend geïllustreerd door de peperdure seniorenflat, die gebouwd wordt bij het zwembad. Tot teleurstelling van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties komen daar niet de betaalbare woningen die in het vooruitzicht werden gesteld.

De seniorenflat bij het zwembad. De illustratie is van de projectontwikkelaar

De seniorenflat bij het zwembad. De illustratie is van de projectontwikkelaar

Het college van B en W zei zich deze kritiek aan te trekken en op zoek te gaan naar locaties voor betaalbare woningbouw.

Dat is een politieke keus. Als de gemeente grond verkoopt aan projectontwikkelaars kan die een hoge prijs bedingen en daarmee de kas spekken, maar dan komen er geen betaalbare woningen. Als de grond tegen een lagere prijs wordt verkocht aan een woningcorporatie is zelfs sociale woningbouw mogelijk.

Met de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad in zicht, willen wij op deze site het beleid in Wassenaar consequent en kritisch blijven volgen. Politieke partijen en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het MANIFEST op deze site.

Daar is alle reden voor. Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen.

1 thought on “Waarom deze site?

  1. Annie

    Ik denk dat het ook raadzaam is om huurwoningen in de sociale sector die worden voorzien van energetische maatregelen zoals bijvoorbeeld in Oostdorp, onder de loep te nemen. Bij mutatie, gaat de nieuwe huurder een huurprijs betalen tegen de sociale huurgrens. Dit betekent dat de huur rond € 700.00 komt. Betaalbaar voor de laagste inkomens?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *